محصولات و ايده شومینه اتانولی الکلی پاییز
دراين قسمت تعدادي عکس، طرح و ايده به منظور راهنمايي جهت توليد و طراحی  شومينه الکلي اتانولي سفارشي نمايش
داده ميشود.
طرح و مدل هاي اين قسمت به منظور ايده جهت سفارش محصولات ميباشد. بدیهی است در مورد محصولات سفارشي هر
نوع تغييري قابل اجرا ميباشد.
بررسی تصاویر ایده هایی جهت استفاده از برنر (آتشدان) را  به طراحان و مصرف کنندگان میدهد.
جهت مشاهده محصولات عمومي آماده تحويل و غير سفارشي به صفحه مربوطه مراجعه نماييد.
محصولات سری تجاری به صورت ابعاد ثابت و ابعاد سفارشی قابل عرضه میباشند
شومینه پاییز
به دليل عدم نياز به دودکش در شومينه هاي اتانولي، استفاده روميزي از آنها نيز امکان پذير و بسيار محبوب است.
شومينه هاي روميزي الکلي به چند دسته تقسيم ميگردند. که در ذيل چند نمونه از آنها مشاهده ميشود.
شومينه روميزي پرتابل (متحرک) و فانتزی
شومينه داخل ميز ثابت (توکار)
شومینه های روی سکو (از ابداعات مجموعه شومینه اتانولی پاییز)
شومينه هاي روميزي فضای بیرون با حرارت دهي مناسب
ميزهاي جلومبلي
طرح شومينه روميزي
کاربري هاي مختلف شومينه هاي الکلي
شومينه هاي الکلي بنا به طراحي و نحوه استفاده به چندين دسته تقسيم ميگردند.
            Table Fireplaces         1-شومينه هاي روميزي
Built-In Ethanol Fireplaces   2-شومينه هاي داخل ديوار
Wall-Mount Alcohol Fireplaces    3-شومينه هاي روي ديوار
TV stands Fireplaces  4-شومينه در ميز تلويزيون
Special Designs    شومينه با طراحي و کاربري خاص
طرح شومينه ديواري
شومینه الکلی شومینه اتانولی atashdan (31)
atashdan (32) atashdan (53) atashdan (54)
atashdan (78) atashdan (79) atashdan (40)
atashdan (48) atashdan (76) atashdan (23)
atashdan (34) atashdan (49) atashdan (57)
atashdan (64) atashdan (65) atashdan (75)
atashdan (30) harbor-ss-2
atashdan (1) atashdan (6) atashdan (10)
atashdan (20) atashdan (24) atashdan (26)
atashdan (35) atashdan (39) atashdan (42)
atashdan (47) atashdan (66) atashdan (70)
atashdan (77) atashdan (7) atashdan (80)
atashdan (81) atashdan (83) atashdan (82)
atashdan (41) atashdan (15) atashdan (29)
photo_2017-10-11_00-15-26
يکي ديگر از استفاده هاي شومينه هاي الکلي به در طراحي هاي مدرن به صورت کارهاي ديواري ميباشد
شومينه هاي ديواري نيز به چند دسته تقسيم ميگردند. که در ذيل چند نمونه از آنها مشاهده ميشود.
شومينه هاي فريم دار يا بدون فريم داخل ديوار    Framed or Framelss  Built-in Fireplaces
شومينه هاي دو طرفه و گوشه و سه طرفه و ال شکل      2 or 3 sided, L shaped and corner fireplaces
شومينه هاي قابل نصب و آويز روي ديوار    Wall mounted Fireplaces
شومينه هاي ترکيبي با ميز تلويزيون TV table Fireplaces
برنر شومینه
شومینه رومیزی
شومینه بدون دودکش
انواع برنر(آتشدان) شومينه الکلي اتانولي
تصاوير شومينه هاي ديواري و سايز بزرگ
تصاوير محصولات روميزي و سايز کوچک
شومینه الکلی انواع