فیلم شومینه الکلی اتانولی پاییز
مجموعه پاییز آتشدان که در فیلم شومینه الکلی اتانولی نیز معرفی میشویم. از سال ۱۳۹۲ در زمینه طراحی و تولید شومینه الکلی اتانولی فعالیت می‌کند. این مجموعه اولین و تنها تولید کننده اختصاصی شومینه الکلی در ایران می‌باشد که از برنر (یا مشعل الکل سوز شومینه الکلی اتانولی) استفاده می‌کند.

استفاده از شومینه الکلی با مصرف پایین الکل، باعث ایجاد شعله‌ای ظریف و چشمگیر می‌شود که فضای بسیار دلنشینی را برای شما فراهم می‌کند. با توجه به سادگی در اجرای شومینه الکلی، تقریباً هر ایده‌ای که مصرف کننده یا دکوراتور داشته باشد، قابل اجرا است. تصاویر سایت و شبکه‌های اجتماعی مجموعه پاییز، نمونه‌هایی از طرح‌های قابل اجرایی هستند که با استفاده از برنرهای تولیدی، به آسانی قابل ساخت هستند.